A je ti mbreti i judenjve?

Dhe kështu Pilati doli jashtë drejt tyre dhe tha: «Ç’padi sillni kundër këtij njeriu?» Ata u përgjigjën dhe i thanë: «Nëse ai të mos ishte keqbërës, nuk do ta kishim dorëzuar.» Atë-herë Pilati u tha atyre: «Merreni ju dhe gjy-kojeni sipas ligjit tuaj.» Por judenjtë i thanë: «Neve nuk na …

Ku ishe ti?

Ai që kundërshton të Plotfuqishmin, a dë¬shi-ron vallë ta korrigjojë? Ai që qorton Pe¬rën-dinë, t’i përgjigjet kësaj pyetjeje. Jobi 40,2 Në ditët tona, kur në fushën e shkencës dhe të teknologjisë janë arritur përparime fenomenale, shumë veta kanë prirjen të mendojnë se mund t’ia dalin pa Perëndinë; vërtet, ata mburren …

Nuk ka asnjeri të drej­të, as edhe një

Nuk ka dallim: sepse të gjithë mëkatuan dhe u privuan nga lavdia e Perëndisë. Romakëve 3,22-23 Kjo është shpallje e Perëndisë së gjithëfuqi­shëm, i cili është i shenjtë dhe i drejtë. Ndoshta kjo të fyen ty, pasi ti kujton se nuk je njeri aq i keq, siç të përshkruan Bibla. …

Se mos ndodhet ndonjë … profan, si Esau

Se mos ndodhet ndonjë … profan, si Esau, i cili … kur … deshi të trashëgojë bekimin, iu kun¬dër¬shtua, ndonëse e kërkoi me lot, se¬pse nuk gjeti vend pendimi. Hebrenjve 12,6-7 Historia e Esaut, vëllai binjak i patriark Jakobit, na mëson se sa tragjike është kur dikush nuk pendohet sinqerisht …

Kush më preku?

Jezusi tha: «Kush më preku?» Mbasi të gjit-hë e mohuan, Pjetri dhe ata që ishin me të, thanë: «Mësues, turmat po shtyhen dhe po të ndeshin, dhe ti thua: “Kush më preku?”» Luka 8,45 Këtu ndodhej një grua që vuante nga një sëmundje e tmerrshme, e cila kishte çarë turmën …

Çfarë është në të vërtetë njeriu?

O ZOT, çfarë është njeriu që ti të kujdesesh për të, ose biri i njeriut që ti ta përfillësh? Psalmi 144,3 Veç mendohu për të gjitha arritjet e njeriut! Suksesi i tij duket se mungon veç në shumë pak fusha të aktivitetit të tij. Dhe sa shumë veta kanë arritur …

Po apo jo?

Kërkojeni Zotin sa mund të gjehet, thirreni sa është afër. Ja, pra, tani është koha e pëlqyer; ja, pra, tani është dita e shpëtimit. Isaia 55,6; 2 Korintasve 6,2 Ka njerëz që janë të aftë t’i shmangen mbajtjes së një pikëpamjeje, shprehjes së një mendimi a marrjes së një vendimi. …