Zotëri, duam të shohim Jezusin. Gjoni 12,21

Këtë kërkesë ia bënë Filipit disa grekë në Betsaidë. Grekët e atëhershëm i përkisnin një populli që kishte dijeni për gjëra që kishin të bënin me mençurinë dhe bukurinë, si shkenca dhe arti. Sa orë të gëzuara duhet të kenë kaluar njerëzit e përmendur në vargun e sotëm duke u …

Perëndinë nuk mund ta flakim!

I pamendi ka thënë në zemër të vet: «Perëndi nuk ka.» Psalmi 53,1 Perëndinë nuk mund ta flakim! Mjeku më këshilloi të ecja në ajër të pastër çdo ditë nga një orë. Kështu, kur po shëtitja një ditë përgjatë shinave të trenit, hasa një divan të vjetër pranë shinave. Ndoshta …

Të të njohin ty

Dhe kjo është jeta e përjetshme, të të njohin ty, të vetmin Perëndi të vërtetë, dhe Jezu Krishtin që ti ke dërguar. Unë të kam përlëv-duar mbi tokë; unë e kam kryer veprën që më ke dhënë të bëj. Tani, pra, më përlëvdo, o Atë, pranë teje, me lavdinë që …

Po kthehem në shtëpi

U çua, pra, dhe shkoi tek i ati. Por, kur ishte ende larg, i ati e pa me dhembshuri; u lëshua vrap, i ra mbi qafë dhe e puthi. Luka 15,20 Ky tekst është marrë nga tregimi i djalit plëng­prishës, i cili, pasi ishte zhytur në rrënim dhe varfëri, vendosi …

A jemi me të vërtetë pluhur?

Zoti Perëndi formoi njeriun nga pluhuri i to-kës, i fryu në vrimat e hundës një frymë jete, dhe njeriu u bë qenie e gjallë. (Zanafilla 2:7) Njeriu është një ndër krijesat e Perëndisë. Veç ky fakt i jep atij një dinjitet e vlerë të caktuar dhe përcakton kuptimin dhe qëllimin …