Jezusi u tha… unë kam ardhur që të kenë jetë e ta kenë me bollëk. Gjoni 10: 7. 10

Një djalë dëgjoj mesazhin e ungjillit, lajmin e mirë të Shpëtimtarit, Jezus Krisht.
Ai e ndiente se mesazhi ishte I vërtete.,dhe ai madje në moshën e tij të re nuk kishte qëndrim
kundrjetë Përendisë përsa i përket mëkateve te tij. Po sa urgjente ishte ky problem?. Sa shpejt i duhej atij të kthehej
për tu shpëtuar?
Keshtu Ai pyeti predikuesin se në cfarë moshe duhet të kthehej.
“Të paktën nje orë para se te vdesë” ishe përgjigja.
E shkutër por intriguese.
Për momentin djali qëndroj duke meduar por pastaj ai tha. “Kjo do te thote që duhet të kthehem një herë të pakten!” Ai kishte ardhur nje një perfundim logjikë dhe kishte vendosur te vepronte ashtu.

Êshtë shume e qartë se asnjë nuk e di orën e tij të fundit, dhe shancin për të rregulluar gjërat me Perendine, as këtë nuk e di. Pra kur Perëndia thërret ne duhet ti bindemi zërit të Tij. Ne nuk mund ta lëmë Atë të na prese kur të na përshtatet neve më mirë.
Sidoqofte, dikush mund të pyesë me te vërtetë, ne qofte se një përson kthehet ne rinine e tij dhe vendos te jetoje sipas Bibles a nuk e con dëm pjesen më të mirë të jetës se tij. Padyshim që mund të humbasë disa nga përjetimet me marramëndëse te cilat shpesh here jane shume tërheqëse për ne. Ne fakt këto lloje experiencash , larg Perëndise ne kënaqësi të ndyra lënë një shije te hidhur dhe madje ndjenja te thenksuara faj ne shumë raste. Një I Krishtere I ri mund te vazhdoje përpara dhe pa këto gjëra; ai e kupton se “kush dëshiron që te kete nje jetë te plotë” nuk do gjëje kënaqësi në këto gjëra. Një besimtarë ka gjetur Krishtin dhe nëpermjet tij nje jetë që ja vlen ta jëtosh, në të cilën nuk të mundon asnje gjë.

Marrë nga “the good seed”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *