Tablloja dhe vajza e vogël

Shumë vite më parë në qytetin e vjetër të Dyseldorfit banonte një artist me emrin Stenburg. Dikush e kishte paguar të pikturonte një tabllo të momentit të kryqëzimit të Jezusit. Stenburgu po e pikturonte tabllonë, jo nga dashuria për …